Neutronmätningar, särskilt spektroskopi, på fusionsplasman vid reaktorrelevanta förhållanden

Tidsperiod: 2009-01-01 till 2011-12-31

Finansiär: Statens energimyndighet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 2 400 000 SEK

Projektet syftar till att ta fram ny instrumentering och nya mätmetoder för neutronmätningar av fusionsplasman, vilket förväntas utöka förståelsen för bränsleförhållandet i en fusionsreaktor. Forskargruppen har nyligen tagit fram en oberoende metod för bestämning av fusionseffekten där neutronmätningar kan bidra med information om flertalet fundamentala processer i fusionsreaktorn.