Unik tillverkningsmetod av fast nanohybridsolcell med hög stabilitet

Tidsperiod: 2009-10-01 till 2011-12-31

Finansiär: Statens energimyndighet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 1 343 467 SEK

Detta projekt syftar till att utveckla en tillverkningsmetod för molekyära solceller med fast hålledarmaterial som går ut på att fylla nanoporerna genom att smälta det fasta molekylära hålledarmaterialet vid måttliga temperaturer. Arbetet fokuseras på fortsatt optimering av kompletta solceller tillverkade med den nya metoden samt teknisk utveckling för att lägga på hålledarmaterialet och försluta cellen i ett enda steg.