Nya metall/metalloxidsolceller tillverkade i en tredimensionell nanostruktur

Tidsperiod: 2009-03-01 till 2011-05-31

Finansiär: Statens energimyndighet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 1 555 500 SEK

Projektet syftar till att verifiera solceller tillverkade med en ny tredimensionell nanostruktur. Tillverkningsprocessen erbjuder möjligheten att skräddarsy material och ger systematik och kontroll åt processen. Den föreslagna konstruktionen av solceller kan i teorin erbjuda en hög verkningsgrad, samtidigt som processen är billig och lätt kan skalas upp till industriell skala. Detta ger potential till effektiva, billiga och miljöanpassade solceller.