Grätzelsolceller - Patentstrategi

Tidsperiod: 2008-08-20 till 2008-12-31

Finansiär: Statens energimyndighet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 355 000 SEK

Projektet syftar till att under 2008 finansiera fortsatt hantering av de patentansökningar som är direkta resultat av FoU-arbetet i det av Energimyndigheten stödda projektet Grätzelsolceller. Projektet Grätzelsolceller syftar till att ta fram en teknik för storskalig tillverkning av Grätzelsolceller. En grundförutsättning för att kunna driva projektet mot kommersialisering är en stark patentportfölj.