Lagring av koldioxid i saltakvifärer - Planeringsbidrag

Tidsperiod: 2008-01-09 till 2008-05-29

Finansiär: Statens energimyndighet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 71 000 SEK

Det strategiska målet för det planerade projektet är att utveckla och sprida en omfattande uppsättning av verktyg och metoder för att bedöma, karaktärisera och utvärdera saltakvifärer för koldoixidlagring.