IEA-PVPS Task 1 etapp 3

Tidsperiod: 2009-07-01 till 2011-12-31

Finansiär: Statens energimyndighet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 555 383 SEK

Syftet är att delta i IEA PVPS (IEA Photovoltaic Power Systems programme är IEAs solcellssamarbete) obligatoriska annex "Task 1 Exchange and Dissemination of Information on Photovoltaic Power Systems", samt att sprida information från PVPS-arbetet till svenska intressenter. I arbetet ingår inhämtande av nationell statistik, författande av årliga nationella och internationella statusrapporter, olika specialrapporter, bidrag till nyhetsbladet PV Power, deltagande i nationella IEA PVPS möten, etc.