Molekylära Solceller

Tidsperiod: 2009-01-01 till 2011-12-31

Finansiär: Statens energimyndighet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 17 600 000 SEK

Projektet syftar till att ta fram en teknik för storskalig tillverkning av molekylära solceller, så kallade Grätzelsolceller. I det beskrivna fortsättningsprojektet är de övergripande målen; (i) att bekräfta att den monolitiska modultekniken som utvecklas har potential att nå en tillverkningskostnad under 0,5 € per W toppeffekt, (ii) att skapa förutsättningar för en kommersiell framtid av denna teknologi, (iii) att vara världsledande inom forskningen av nästa generation molekylära solceller.