Centrum för förnybar elenergiomvandling II (CFE II)

Tidsperiod: 2009-04-01 till 2013-04-01

Finansiär: Statens energimyndighet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 25 000 000 SEK

Projektpaketet syftar till att ta fram tvärvetenskaplig kunskap inom projektering av vindkraft och ingår som en del av verksamheten inom WIND-Centre. Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala universitet (Campus Uppsala och Campus Gotland) ingår tillsammans i WIND-Centre med profilering mot vindkraftsprojektering och integration. Centret kommer att bidra till en gynnsam och optimerad integration av vindkraften i det svenska kraftsystemet.