Den sociala gradienten i barns hälsa; hur förändras den över ålder och tid

Tidsperiod: 2016-01-01 till 2018-12-30

Projektledare: Helena Svaleryd

Medarbetare: Anna Sjögren, Helena Svaleryd

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 3 815 001 SEK

Social status överförs mellan generationer. Föräldrars socioekonomiska status kan påverka barns hälsa dels via familjens inkomst, utbildningsnivå, hälsa och relativa position. Föräldrars betydelse för barns hälsa är därför en bidragande faktor bakom bristande social rörlighet. Syftet med detta projekt är att öka vår förståelse av den socioekonomiska gradienten i barns hälsa och undersöka dess konsekvenser för social rörlighet. Vi studerar hur den socioekonomiska gradienten utvecklas genom barndomen och vilka typer av hälsoproblem som är mest frekventa i olika åldrar. Att förstå vilka typer ohälsa som bidrar till hälsogradienten vid olika åldrar är potentiellt viktigt för vår förståelse av gradienten och för hur politik som utjämnar livschanser ska utformas. Vi kommer också att studera hur den socioekonomiska gradienten i barns hälsa har påverkats av de senaste decenniernas ökade inkomstskillnader. Slutligen avser vi att undersöka hur hälsoproblemen i barndomen påverkar utbildnings- och arbetsmarknadsutfall i syfte att belysa på vilket sätt den socioekonomiska gradienten påverkar social mobilitet. Projektet kommer att använda en unik databas med information om barn och deras föräldrar från socialförsäkrings- , patient- , läkemedels- och medicinska födelseregistren. Detta kombineras med information från arbetsförmedlingen och SCB för åren 1987-frammåt.