Förankrad i historia: En studie av Kirgiziska historicitet och historiemedvetande

Tidsperiod: 2016-01-01 till 2018-12-31

Projektledare: Nathan Light

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 2 165 001 SEK

I den moderna världen uppmuntras man att se historien som processer av betydande förändring i världen och att betrakta det personliga och lokala som mindre viktigt. Personhistoria underordnas de storskaliga processer som förklaras av forskare och politiker. Eftersom kirgiziska bybor i det centralasiatiska landet Kirgizistan förstår dessa idéer som aspekter av livet i omvärlden, så håller de fast vid andra idéer om historiens plats i samhällslivet. Detta projekt undersöker hur kirgizer skapar och delar lokala förståelser genom materiella, sociala och andliga praktiker som förankrar dem i historien. Samspel med förfäder och andra andar ger en direkt kunskap om det förgångna och förmågor som att hela och spå ärvs inom familjen. Man identifieras i termer av släktskap, förfäder och generationskamrater. I sociala aktiviteter frammanar man förgångna delade tilldragelser som en grundval för solidaritet i nuet och man uppvisar en ömsesidig uppskattning som borgar för goda relationer i framtiden. Émile Durkheim menade att ett samhälle dyrkar sig självt genom sin religion, men detta projekt undersöker hur kirgizer konstruerar och sakraliserar sitt samhälle genom historiekunskapen och dess uttryck. Projektet analyserar hur kirgizisk historiemedvetenhet kommer mindre från europeisk modernitet än från inhemska praktiker och begrepp, vari historisk betydelse uppkommer ur ett fortgående engagemang från samhälle och enskilda.