Att orientera sig mellan det förflutna och framtiden: En etnografisk undersökning av livshistorier i skuggan av global (o)fred och transnationell (o)rättvisa

Tidsperiod: 2011-01-01 till 2013-12-31

Projektledare: Sverker Finnström

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 2 081 001 SEK

Sverige beskrivs ofta som ett fredligt land och Afrika som en kontinent av konflikter. I denna föreställning återfinns bilden av den afrikanska flyktingen, som flytt över Medelhavet och kanske slutligen hamnat i Sverige, medan europeiska biståndsarbetare, människorättsaktivister och diplomater, i försöken att mildra konsekvenserna av Afrikas krig, reser i motsatt riktning. Krig är idag med andra ord gränslösa, och den internationella rättvisan har universella anspråk. Men den komplexa sammanflätningen av lokala och globala skeenden i relation till ett krigs centrifugala och centripetala förflyttningar har vi idag en otillräcklig förståelse av. Situationen försvåras ytterligare av inrotade kategoriseringar såväl som av våra mentala och fysiska murar – fred eller krig, rättvisa eller rättslöshet, givare eller mottagare, och Afrika som en verklighet skild från Europa. Med syfte att antropologiskt angripa denna problematik strävar projektet att bryta igenom och gå bortom gränser som hämmar förståelsen av de samtida krigens och den internationella rättvisans sammanvävda etnografiska verklighet. Med fokus på kriget i Östafrika mellan Herrens motståndsarmé och Ugandas regeringstrupper, och genom kvalitativa djupstudier av livshistorier som illustrerar omvälvande resor både till och från den omedelbara krigszonen, åskådliggör projektet hur centrifugala och centripetala rörelser gjort kriget till ett globalt snarare än bara lokalt fenomen.