Ett kosmopolitiskt språk: Hindustani i Surat - 300 år sedan

Tidsperiod: 2019-01-01 till 2019-12-31

Projektledare: Heinz Werner Wessler

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 406 000 SEK

Vårt projekt syftar till att producera en dokumentärfilm om blomstringen av ett kosmopolitiskt språk i en av de livligaste städerna i det prekoloniala Asien runt 1700 och hur det kodifierades. Vi ska illustrera hur två banbrytande språkliga landvinningar gjordes i Surat, nämligen grammatiska beskrivningar och ordböcker om hindustani sammanställda av J. J. Ketelaar (nederländskt Ostindiska kompaniet) , och François-Marie de Tours (kapuchinerorden). Hindustani uppstod som kontaktspråk. Det är ett indo-ariskt språk baserat på Kharibolidialekten i Delhi men lånar fritt från många andra språk, främst persiska, sanskrit och arabiska. Under kolonialtiden splittrade hindustani sig i hindi och urdu, som idag pratas i Indien, Pakistan och i den sydasiatiska diasporan världen över och ofta förknippas med den hinduiska och muslimska identitetspolitiken. Verken av Ketelaar och François-Marie de Tours har varit relativt okända fram till nu och är det delvis fortfarande. Nu arbetar vårt forskargrupp med att producera digitala utgåvor och analysera de två grammatikböckerna och de kompletterande ordböckerna (skrivna på 4 europeiska språk) för att rekonstruera språket före splittringen, som det talades omkring 1700 och för att ge deras användarna identitet. Dokumentärfilmen kommer att filmas i Uppsala, Pistoia (Toscana), Paris, Utrecht, Surat och Delhi, med unika manuskript som presenteras av forskare, liksom städerna där de producerades, studerades och konserverades.