Kartlägga våldet i Syrien - färdigställa UCDP GED

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2019-12-31

Projektledare: Margareta Sollenberg

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Forskningsinfrastruktur

Budget: 2 499 000 SEK

Uppsala Conflict Data Program (UCDP) är världens främsta leverantör av data på organiserat våld. 2010 började UCDP samla in så tidsmässigt och geografiskt disaggregerad data som möjligt för konflikthändelser, events, som tillägg till den välanvända konfliktårsdatan. Detta arbete resulterade i UCDP GED. Samtidigt som den nya datainsamlingen pågick bröt konflikten i Syrien ut. Att följa utvecklingen i närtid krävde mer resurser och andra källor än UCDP hade tillgång till. I dagsläget finns därför UCDP GED tillgängligt för alla länder förutom Syrien. Syriendatan kommer att utgöra den största delmängden i UCDP GED; Syrien står för över en tredjedel av alla events i världen 2011-2015. Eftersom Syrien utgör en så stor del kommer det att påverka analyser som görs på UCDP GED, vilket gör att det är helt nödvändigt att inkludera fallet i datan. Detta förutsätter att alla relevanta geografiska platser och datum finns med och att datan samlats enligt samma metod för alla år så att den är både är konsistent inom datadelmängden och med resten av datan. UCDP har hittat ett sätt att koda Syrien på som är arbetsintensivt men som ger tillräckligt bra information för att kunna inkludera fallet. Målet med det föreslagna projektet är att använda denna metod för att samla in och släppa georefererade events för Syrien för perioden 2011-2016. Genom att göra detta färdigställs UCDP GED och forskarsamhället erbjuds en komplett grundläggande datakälla för forskning om organiserat våld.