Den fjärde nordeuropeiska konferensen om kris och katastrofstudier - NEEDS 2019 - 10-12 Juni

Tidsperiod: 2019-03-01 till 2019-10-30

Projektledare: Claudia Merli

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 500 000 SEK

Den fjärde nordeuropeiska konferensen om kris och katastrofstudier (NEEDS) ger Sverige ett internationellt och prestigefyllt årsmöte som under sina tre senaste år samlade forskare och krisexperter för att utforska utmaningarna i kris- och katastrofforskning och intervention i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Sedan starten 2016 har konferensen haft till syfte att utnyttja sin breda, tvärvetenskapliga expertis från samhällsvetenskap, humaniora och juridik, genom att samla kris- och katastrofforskare från akademiska institutioner samt kris och katastrofhanterings experter för att bygga nätverk och diskutera de mest pressande frågorna inom katastrofforskning över de akademiska och praktiska disciplinerna. Förutom de nämnda målen är 2019 NEEDS-konferensens kännetecken att identifiera upprättandet av tvärvetenskapliga diskussioner om begrepp som brådskande problem och föreslår därför temakonferensen "Nature, Society and Scale". Temat kommer att utmana disciplinära gränser genom att erbjuda en gemensam dekonstruktion och återuppbyggnad av hur dessa (och andra) begrepp används. De viktigaste egenskaperna hos NEEDS2019 vid Uppsala universitet är att starta diskussionen ur det lokala perspektivet av ett centrum för forskningsexpertis i akut- och katastrofstudier från ett brett spektrum av discipliner inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap.