Miljörätt på tre kontinenter - En forskningskonferens för jämförelser mellan miljörätten i Kina, EU (Sverige) och USA

Tidsperiod: 2015-08-25 till 2015-08-29

Projektledare: Jan Darpö, Janne Darpö

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 300 000 SEK

Forskningskonferensen Miljörätt på tre kontinenter är en del i att bygga upp ett miljörättsligt samarbete mellan miljörättsforskare från EU (Sverige), Kina och USA. Den hålls i Uppsala den 26 till 28 augusti 2015 med deltagare från Juridiska fakulteten i Uppsala, USA-China Partnership for Environmental Law vid Vermont Law School och Pace University i USA samt ledande universitet i Kina (bl.a. Sun Yat-sen University i Guangzhou, Beijing University och China University of Political Science and Law i Beijing samt Wuhan University). Syftet med satsningen är att etablera en plattform för jämförande studier av olika rättsliga lösningar för att åtgärda miljöproblem som är gemensamma för våra länder. Som alltid när det gäller modern miljörättslig forskning, används komparationen för att dra slutsatser om olika rättsliga lösningar och deras för- respektive nackdelar. De ämnen som kommer att diskuteras på konferensen är: 1. Rättslig harmonisering och ”good governance” på miljöområdet; integration av lagstiftning, organisation för prövning och tillsyn, allmänhetens deltagande och tillgång till rättslig prövning, miljödomstolar 2. Förorenade områden; Identifiering av förorenade områden, efterbehandlingskrav, ansvariga, markägarfrågor 3. Vattenförvaltning; Hushållning av vattenresurser, användning av rättsliga miljökvalitetsnormer, bördefördelning, vattenprispolitik 4. Energirätt och klimatfrågor