#ProtestBaku. Står Azerbajdzjan på tur för en demokratisk revolution?

Tidsperiod: 2013-05-20 till 2013-05-22

Projektledare: Sofie Bedford

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 55 000 SEK

Jag ansöker om medel för att anordna ett internationellt symposium (round-table) på Uppsala Centrum för Rysslandstudier om civilsamhällesaktivism i Azerbajdzjan. Efter de så kallade ”färg-revolutionerna” i andra post-sovjetiska länder trodde många att Azerbajdzjan var nästa auktoritära land på tur för ett omstörtande regimskifte. Dessa förhoppningar infriades dock aldrig. Men, nu, under de första månaderna av 2013, har en våg av demonstrationer och protester skakat landet vilket fått aktivister och analytiker att tala om inledningen på en ”azerbajdzjansk vår”. Det övergripande syftet med symposiet är att bjuda in internationellt framstående forskare, journalister och aktivister för att skapa ett mångvetenskapligt och informativt samtal om hur man kan förstå denna pågående folkliga mobilisering i Azerbajdzjan. Diskussionen kommer att fokusera både på aspekter i den specifika azerbajdzjanska kontexten och sådana som kopplar utvecklingen i Azerbajdzjan till demokratiska revolutioner i andra delar av världen, som till exempel användandet av social media för att sprida och koordinera motstånd mot regimen. Symposiet syftar också till att skapa ett nätverk för pågående och framtida projekt vid Uppsala Centrum för Rysslandsstudier som fokuserar på samhällsutvecklingen i Azerbajdzjan och Kaukasus. Symposiet är planerat att äga rum i Uppsala den 21 maj 2013.