"Europeiska studier i symbolisk interaktion: traditioner, samtida perspektiv och utmaningar" (The IVth Annual Conference of the European Society for the Study of Symbolic Interaction)

Tidsperiod: 2013-04-01 till 2013-12-31

Projektledare: Vessela Misheva

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 300 000 SEK

Den föreslagna konferensen (28-30 augusti 2013) kommer att anordnas av Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Detta är en tvärvetenskaplig satsning på sociala och andra humanvetenskaper och organiseras i samarbete mellan två universitet och fem universitetsinstitutioner. Det huvudsakliga syftet är att presentera europeiska traditioner som bidrar till forskning inom symbolisk interaktion och med särskild tonvikt på användning av etnografiska och andra kvalitativa metoder. Konferensens presentationer täcker alltså ett ovanligt brett forskningsområde - från studier av vardagslivets domäner, gruppkultur och gruppraxis till studier av språk, social avvikelse, känslor, subjektivitet och identitet. Denna konferens (150 deltagare) bygger vidare på tidigare konferenser i Pisa (2010), Kassel (2011), och Rotterdam (2012). Sex plenarsessioner kommer att innehålla keynote-presentationer av tio ledande forskare från Nordamerika och Europa. Forskare från tio svenska och fyra europeiska universitet är ordförande för de sammanlagt 24 ordinarie sessionerna med anknytning till plenarsessionernas teman. Den planerade konferensen syftar till att stärka befintliga traditioner inom sociologisk socialpsykologi i Sverige och därigenom underlätta kunskapsöverföring och utbyte av forskningserfarenheter mellan europeiska och nordamerikanska forskare över disciplinära gränser och mellan forskargenerationer.