Mikrosensor för lokalisering av smärtkällor

Tidsperiod: 2020-04-14 till 2022-04-14

Projektledare: Kenneth Welch

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 1 553 400 SEK

Syfte och mål: Projektets målsättning är att förbättra vården av kronisk smärta genom att utveckla en innovativ in vivo sensor som kan lokalisera djupt sittande vävnadsanomalier som uppträder vid långvarig muskuloskeletal smärta. Exakt lokalisering är helt avgörande för behandlingsutfallet. Bakgrunden är kliniska och fysikaliska iakttagelser som gjorts av Mårten Prosell under 20 års kliniskt arbete. Förväntade effekter och resultat: Implementeringen av denna sensor i en klinisk miljö förväntas förbättra de diagnostiska processerna hos patienter med kronisk smärta och därmed möjliggöra mer lämpliga behandlingsbeslut som leder till snabbare smärtlindring och kortare rehabilitering. Upplägg och genomförande: Utvärdera sensorer in vivo inför produktutveckling, patentering, regulatoriskt godkännande. Projektets steg: *Klinisk test av sensor v.1. *Utveckling av sensor v.2, med fler mätparametrar *Klinisk test av sensor v.2 *Biokemisk/histologisk analys av vävnadsprover