Ett nytt målsökande radiofarmaka för behandling av anaplastisk sköldkörtelcancer

Tidsperiod: 2019-07-01 till 2021-12-31

Projektledare: Marika Nestor

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 2 996 040 SEK

Syfte och mål: Anaplastisk sköldkörtelcancer (ASC) har idag en mycket dålig prognos, och bristen på kurativa behandlingsalternativ för ASC är ett stort problem. Andra typer av sköldkörtelcancer kan framgångsrikt behandlas med radioaktivt jod. ASC-­celler saknar dock de jodpumpar som behövs, och därför fungerar inte behandlingen. Vi har tagit fram ett ASC­-målsökande radioaktivt läkemedel. Genom att fästa radioaktivt jod till vår ASC­-målsökande molekyl så tvingar vi radiojodet till tumören, och kan på så sätt återställa effekten av radiojod och behandla tumören. Förväntade effekter och resultat: Bristen på kurativa behandlingsalternativ för ASC är idag ett stort problem. Vår lösning är vårt nyframtagna målsökande radiofarmaka för ASC. Tack vare stora framgångar inom radiofarmaka det senaste året så har marknaden fått upp ögonen för radioaktiva läkemedel. I denna ansökan söker vi medel för att analysera affärspotentialen, identifiera nya samarbetspartners, visa proof-of-­concept och förbereda en produktprototyp inför kliniska studier. Upplägg och genomförande: I denna ansökan så söker vi medel för ett samarbetsprojekt mellan Uppsala universitet och Karolinska universitetssjukhuset för följande steg: 1) Affärsutveckling och klinisk utvecklingsplan 2) Karakterisering av target­uttryck och prekliniska tumörmodeller 3) Preklinisk karakteriseing av candidate drug 4) Pilotproduktion och utveckling för klinik Dessa delar medför ett stort steg mot en färdig produkt och är av mycket stor vikt för att attrahera nya investeringar mot marknad.