Effektivisering av cyanobakteriers koldioxidfixering genom kartläggning av karboxysomens proteininteraktioner

Tidsperiod: 2020-01-01 till 2022-12-31

Projektledare: Cecilia Blikstad

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 3 000 000 SEK

För att effektivt fixera koldioxid kapslar cyanobakterier in Rubisco och karbonanhydras inuti en proteinorganell som kallas karboxysomen. Detta skapar en hög koncentration av koldioxid i närheten av Rubisco, och därmed förhindras den kostsamma processen fotorespiration. Karboxysomen är uppbyggd av tusentals individuella proteiner. Idag vet vi inte på molekylär nivå hur alla dessa protein-proteininteraktioner på ett robust sätt bygger upp och reglerar funktionen av karboxysomen. Nya samt preliminära resultat tyder på att oordnade proteiner är essentiella för karboxysomens funktion. Syftet med denna ansökan är att ta reda på vilken roll dessa oordnade proteiner har i karboxysomes uppbyggnad, funktion och reglering. Detta kommer göras genom att: (I) studera karbonanhydraset. Denna essentiella karboxysomkomponent har visat sig innehålla funktionellt viktiga oordnade delar. (II) Söka efter proteiner från hela cyanobakteriens proteom och därmed identifiera nya interaktioner som involverar oordnade proteiner. Förståelsen av hur denna centrala del i fotosyntesen byggs upp och regleras förväntas öppna upp möjligheter till att genmodifiera cyanobakterier och växter så att de kan växa snabbare.  Därmed kommer detta projekt att vara samhället till nytta genom att bidra till flera av FN:s mål för hållbar utveckling såsom prisvärd och ren energi, noll hunger samt ansvarsfull konsumtion och produktion.