Ett nytt redskap för utveckling av plasmondriven katalys för hållbar kemi

Tidsperiod: 2020-01-01 till 2022-12-31

Projektledare: Alina Sekretareva

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 998 958 SEK

Solenergi, som är en riklig och lättillgänglig energiresurs, äger stor potential för att driva miljövänliga kemiska transformationer. Plasmoniska nanopartiklar har blivit uppmärksammade för sin effektivitet vid omvandling av solenergi till kemikalier genom deras inneboende förmåga att generera heta (mycket energiska) laddningsbärare vid belysning. Användningen av heta laddningsbärare i kemisk syntes hindras emellertid av korta relaxationstider, vilket resulterar i låga kvantutbyten. För att maximera kvantutbytet och för att få en önskvärd specificitet i reaktionen av intresse, behöver man kunna designa plasmoniska nanopartiklar med höga utbyten av heta laddningsbärare vid specifika energier, vilket kräver detaljerad förståelse av förhållandet mellan nanopartikelstrukturen och aktiviteten. Detta projekt syftar till att utveckla en en-partikelmetod och visa hur den kan användas för att förbättra kvantutbytet och selektiviteten hos plasmoninducerade fotokatalytiska reaktioner. Vår vision är att genom att studera plasmoninducerad fotokatalys med hjälp av kollisionselektrokemi, som är nyligen utvecklad och inte tidigare visad, kommer vi att kunna kvantifiera olika faktorer som påverkar den övergripande prestationen hos plasmondriven kemisk syntes och styr designen av högeffektiva material.