Effektivisering av kliniska processer vid djup hjärnstimulering genom molnbaserad programmering (EKLI

Tidsperiod: 2018-06-01 till 2020-10-31

Projektledare: Alexander Medvedev

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 2 020 160 SEK

Syfte och mål: Projektet EKLIPS syftade till att utveckla och validera en molnbaserad plattform för individualiserad programmering av djup hjärnstimulering (DBS). Molntjänsten för DBS-programmering utvecklades i samarbete med Stardots AB. Genomförandet av den kliniska delen av projektet var kraftigt försvårad av pandemin och fokuset låg istället på att utveckla matematiska modeller för neuron under elektrisk stimulering, objektiv kvantifiering av neurologiska symptom och produktifiering av molnbaserade tjänster. Förväntade effekter och resultat: Projektets resultat inom optimering av DBS har uppmärksammats internationellt. Projektteamet har har beviljats ett prestigefullt forskningsanslag från ”The EU Joint Programme Neurodegenerative Disease Research” med start 2021. Detta kommande projekt bygger på det konceptet och de modellerna som utvecklades i EKLIPS. App:en för kvantifierings av tremor fick Uppsala Universitet Innovations pris ”Attraktivt innovationsprojekt 2019”. Stardots AB har kommit på tredje plats av ”Framtidens entreprenör 2019” som arrangerats av Carnegie och Svenska Dagbladet. Upplägg och genomförande: Uppägget för EKLIPS har bevisligen fungerat bra givet projektets framgångar både nationellt och internationellt. Samverkan mellan den akademiska delen, den kliniska delen och företaget har fått mycket positiv uppmärksamhet. Däremot drabbades projektets genomförande av pandemin genom övergång till distansarbete, inställd patientstudie, överbelastning och omprioritering i vården.