Tidskriftsbidrag: Tidningen Forskning om funktionshinder pågår, 2019-2021

Tidsperiod: 2019-01-01 till 2021-12-31

Projektledare: Päivi Adolfsson

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 1 200 000 SEK

Tidningen har inga andra finansieringskällor inför 2019-2021. För den del av de redaktionella kostnaderna som är ofinansierade inför 2019-2021, kommer ytterligare finansiering sökas från privata forskningsstiftelser. Det rör sig om kostnader för redaktionellt arbete, tryck av tidningen i papper, administrativt arbete, portokostnader med mera.