Batterier från förnyelsebara råmaterial

Tidsperiod: 2019-01-01 till 2021-12-31

Projektledare: Martin Sjödin

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 894 295 SEK

Projektet syftar till att utveckla batterier från råmaterial som återfinns i de naturliga kretsloppen och som både uppfyller krav på hållbarhet och prestanda. Tekniken är baserad på ledande redoxpolymerer (CRP) som består av en ledande polymerbas, som gör materialet ledande, till vilken redoxaktiva grupper, som ger materialet hög laddningskapacitet, binds in. De vetenskapliga verktyg som behövs för att rationell kunna designa CRP-material med hög prestanda kommer att utvecklas och projektet syftar till att uppnå en fullständig förståelse för laddningstransport i CRP. Förutom att erbjuda miljövänliga energilagringssystem för framtidens kretsloppssamhälle kommer projektet att bidra med en förståelse förladdningstransport is CRP som kommer att påverka ett flertal forskningsområden som t.ex organiska solceller, ljusdioder, sensorer och elektrokroma material. Inom ramen för projektet ska vi 1) identifiera molekylära stukturer som ger semi-metallisk ledningsförmåga i CRP-material, 2) identifiera mekanismen för laddningskompensation, 3) utveckla nanostruktureringsmetoder för att underlätta jontransport och 4) utveckla ett helorganiskt batteri.