Klimatförändringsstudier utifrån urfolksperspektiv: Urfolks expertis möter västs teknologiska design och innovation

Tidsperiod: 2017-01-01 till 2020-12-31

Projektledare: May-Brit Öhman, May-Britt Öhman

Medarbetare: Gunilla Larsson, Eva Charlotta Helsdotter, Eva-Lotta Thunqvist, Ida Jansson, Kyle Whyte, Francoise Wyld

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 8 993 160 SEK

Övergripande mål för detta supradisciplinära & tvärvetenskapliga projekt är att analysera sociotekniska aspekter av mänsklig säkerhet & hållbarhet i förhållande till klimatförändringar, samt ge bidrag till etablerandet av Urfolks klimatförändringsstudier. Projektet leds av forskare som själva är urfolk. Placerat vid Uppsala universitet samarbetar med universitet i Kanada, USA, Australien och Japan samt urfolkssamhällen och föreningar. Urfolksforskare & allierade forskare, kunskapsbärare, naturvetare, förändringsarbetare och ledare skapar ett fält som stödjer urfolks egna kapacitet att analysera och adressera konsekvenserna av, samt minska påverkan av mänskligt orsakade klimatförändringar. Geografiskt fokus är Sápmi i Sverige och urfolkssamhällen i USA o Australien. Internationella organisationers, samt regeringars politik och agerande med ambitionen att reducera klimatpåverkan analyseras. Orsakerna till varför urfolks kunskap, erfarenheter, expertis, innovation och frågeställningar exkluderas från klimatförändringspolitik och aktion analyseras och utmanas.  Vi frågar: Vilka tekniska och sociala innovationer anses intressanta och viktiga från urfolksperspektiv? Hur kan dessa utvecklas och implementeras med respekt för urfolks territorier, kultur och samhälle? Projektet samverkar med FORMAS framtidens forskningsledare, Säkra och hållbara energiframtider i Sápmi samt The SEEDBOX, a Environmental Humanities Collaboratory (MISTRA).