Den Svenska Solenergiplattformen

Tidsperiod: 2017-01-01 till 2019-01-31

Projektledare: Leif Hammarström

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 1 000 000 SEK

Syfte och mål: Solenergiplattformen är en påverkansplattform där svensk forskning, utveckling och företagande inom området solenergi är samlad och som har som syfte att påverka EU:s program Horisont 2020 (H2020). Med stöd från VINNOVA har plattformen från hösten 2013 till slutet av 2018 framgångsrikt påverkat H2020 genom olika påverkansvägar. Förväntade effekter och resultat: Vårt påverkansarbete har bidragit till att få igenom passande utlysningar i WP16-17 och WP18-20. Vi har också varit mycket framgångsrika i våra projektansökningar och har fått ett flertal projekt beviljade som deltagare och koordinatorer. Upplägg och genomförande: Vi har kunnat påverka H2020 på flera sätt: 1) Genom aktivt deltagande i European Energy Research Alliance:s (EERA:s) Joint Programs; 2) Genom direkt kontakt med kommissionens handläggare för de EU-projekt vi deltar i; 3) Genom att delta i andra EU-nätverk och aktiviteter; 4) Genom direkt kontakt med svenska myndigheter som arbetar med H2020:s program.