Hur mycket vitamin D behöver kroppen för optimal hälsa?

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2020-12-31

Projektledare: Karl Michaëlsson

Medarbetare: Alicja Wolk, Håkan Melhus, Liisa Byberg

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 4 130 000 SEK

Vitamin D bildas huvudsakligen genom solexponering av vår hud men tillräckliga blodnivåer av vitamin D upprätthålls också genom intag av vitamin D. Brist på vitamin D leder till engelska sjukan. Därför har vi i Sverige tillsatt vitamin D i margarin och i vissa mjölkprodukter. De senaste årtiondena har forskningen kring vitamin D vidgats till att omfatta fler effekter än de som tidigare iakttagits på skelettet. Det är visat att låga nivåer av vitamin D i blodet är associerat med åtskilliga sjukdomar samt med högre dödlighet. Ett stort problem är att det råder stor oklarhet om vilka nivåer som ska betraktas som låga, vilket leder till olika rekommendationer. För närvarande har dessa så stor spridning att de omfattar i stort sett hela den normala variationen som finns inom vår svenska befolkning – från de lägsta blodnivåerna till de högsta. Också höga nivåer av vitamin D är associerat med ökad fallbenägenhet, frakturrisk, generell sjuklighet samt död. Mot denna bakgrund är det förståligt att både behandlande läkare och allmänhet är förvirrade. Eftersom det finns befogade och allvarliga farhågor om konsekvenserna med för höga nivåer av vitamin D är det angeläget att vidare undersöka vilka dessa höga men också de låga nivåerna är. Dessutom varierar koncentrationen av vitamin D i blodet under året och det är också angeläget att ta detta i beaktande liksom betydelsen av intaget och fettlager av vitamin D när vi bestämmer tröskelvärden för brist. Våra tidigare analyser indikerar att det endast är låga värden under sommaren vid ett samtidigt lågt intag, och inte vintervärden, som är prediktiva för vår benhälsa. Den numera välkaraktäriserade Swedish Mammography Cohort Clinical (n=5022 kvinnor) kommer att användas för att förfina dessa fynd och bättre definiera nedre och övre tröskelvärden av vitamin D i serum avseende benhälsa och risk för olika sjukdoma. En ny klinisk uppföljning med bentäthetsmätning och provtagning (blod, urin, faeces och fettbiopsier) är också pågående.