Zoonotiska infektionshot - förebygga, upptäcka och bekämpa genom One Health

Tidsperiod: 2017-06-01 till 2017-06-30

Projektledare: Mats Målqvist

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Stöd till forskningsmiljö

Budget: 100 000 SEK