Värdekonflikters roll för jämlik sexuell och reproduktiv hälsa: låsningar och lösningar i vårdmöten i det mångkulturella samhället

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2020-12-31

Projektledare: Birgitta Essén

Medarbetare: Sara Johnsdotter, Elin Larsson, Pontus Strimling, Bi Puranen, Britt-Inger (Bi) Puranen, Aje Carlbom, Pernilla Ouis, Jonna Arousell, Soorej Jose Puthoopparambil

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 5 130 000 SEK

Sverige anses vara det mest jämställda landet enligt World Values Survey (WVS), vilket gör det till ett land med extremt liberala kulturvärden som jämlikhet och reproduktiva rättigheter. Utgångspunkten för projektet är de globala värdeundersökningar som WVS regelbundet utför. Flera frågor i enkäten kan kopplas till synen på sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR), t ex sex före äktenskap och abort. Tidigare WVS-studier visar hur migranters attityder i hemlandet närmar sig värdlandet men upprätthållandet av värdekonservativa normer anses delvis förklara socioekonomiska skillnader. Sverige är ett mångkulturellt land där många invandrare kommer från Mellanöstern med kulturvärden i skarp kontrast till de svenska liberala värderingarna.Vårdpersonal inom reproduktiv hälsovård uppmuntras att införliva jämställdhetsperspektiv samtidigt som de ska ge en kultursensitiv vård. I vårdmöten kan känsliga ämnen inom sex, samlevnad och reproduktion leda till spänningar i mötet, missförstånd, och i slutändan en försämrad vård med t.ex. oönskade graviditeter. Mycket lite forskning finns om hur vården hanterar denna utmaning.Projektet ämnar undersöka skillnaderna i kulturella värden mellan migranter och vårdpersonal, förändringen över tid och eventuella fördomar (studie 1). Vi antar att vårdpersonal och invandrare som möter värdekonflikter utvecklar praktiska lösningar när det behövs. I studie 2 är syftet att fånga lösningsstrategier och utforska varför de varit framgångsrika via djupintervjuer med migranter och personal. I studie 3, baserat på resultaten från studie 1 och 2, kommer verktyg utvecklas och utvärderas för att hjälpa vårdpersonal att reflektera över sina egna värderingar och att ta itu med värdekonflikter. Projektet bedrivs i samarbete mellan forskare inom reproduktiv hälsa, antropologi, socialt arbete och WVS värdering och normforskning. Nyckelpersoner med rötter i Mellanöstern ingår också i gruppen.