Grön kemi genom biokatalys: Kan enzymer från odlingsväxter användas för produktion av läkemedelspeptider

Tidsperiod: 2017-01-01 till 2019-12-31

Projektledare: Ulf Göransson

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 949 000 SEK

Intresset för peptider för utveckling av läkemedel, för användning inom jordbruk och i bioteknik ökar snabbt. Dessa peptider har unika effekter, hög specificitet och potens. Emellertid är utvecklingen hämmad av peptiders brist på stabilitet och det finns ett behov av nya effektiva metoder för deras produktion. Det övergripande syftet med detta projekt är att utveckla biokatalys som ett verktyg för att lösa dessa problem.Projektet bygger på upptäckten av nya växtenzymer som fungerar som peptid-ligaser. Dessa ligaser bildar vanliga peptidbindningar mellan N- och C-terminaler av peptider och proteiner för att bilda cykliska peptider. Kombinerat med våra senaste upptäckt att en del av våra vanliga grödoväxter har sådan ligasaktivitet, kommer projektet att bana väg för en hållbar produktion av peptider och en ny användning av växtbiomassa.I det aktuella projektet, kommer vi att visa "proof-of-concept" av denna nya teknik medantimikrobiella peptider som första mål. Att produceraselektiva och potenta antimikrobiella peptider kommer att bidra till att bekämpa det växande problemet med resistenta bakterier i djurhållning, hälsa och sjukvård. Valet av peptider baseras på en uppsättning av naturligt förekommande och syntetiskapeptider som vi har genererat under de senaste fem åren. Alla peptider kretsar kring begreppet cyklisering, vilket avsevärt ökar stabiliteten och aktiviteten av antimikrobiella peptider.