Uppladdningsbara batterier baserade på naturligt rikliga material

Tidsperiod: 2017-01-01 till 2019-12-31

Projektledare: Reza Younesi

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 464 800 SEK

Målet för projektet är att utveckla anoder för natrium-jonbatterier av råvara med riklig tillgång såsom fosfor och kol (hårt kol) som ett alternativ till uppladdningsbara litium-jonbatterier. Natrium finns i riklig mängd både i havet och i jordskorpan medan de största litiumtillgångarna är koncentrerade till ett fåtal länder. Den globala efterfrågan på litium har tredubblats det senaste decenniet, detta har lett till farhågor angående tillgången på litium inför framtiden. Med detta i åtanke ses nu natrium-jonbatterier som det primära alternativet till litium-jonbatterier. Natrium-jonbatterier behöver dock en del grundläggande forskning för att förstå alla aspekter och utmaningar som styr och begränsar prestandan hos dessa batterier, utmaningen med dåliga fysiokemiska egenskaper hos anod materialen har ett särskilt behov av ytterligare förståelse.Framgångsrik utveckling av natrium-jonbatterier baserade på material som förekommer i överflöd garanterar förnyelsebar produktion av uppladdningsbara batterier för snabbt växande applikationer som, bärbar elektronik, elbilar, och storskaliga energilagringssystem.Projektet kommer att genomföras på Ångström Advanced Battery Centre (ÅABC) där avancerad utrustning för elektrokemi såsom potentiostater och battericyklingsutrustning finns tillgänglig. Analys med ytkänsliga tekniker bestående av XPS i egen regi samt synkrotronbaserad PES kommer att användas i denna studie.