Nästa generations isotopanalys i fält

Tidsperiod: 2017-01-01 till 2019-12-31

Projektledare: Anders Persson

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 922 075 SEK

Projektet ämnar undersöka ny teknik och metod för mätning av stabila isotoper i fält. Sådana mätningar är viktiga för att spåra källan till växthusgasutsläpp inom miljövetenskap, och projektet kommer lägga extra vikt vid utsläpp från strömmande vatten. I första hand kommer isotoperna kol-12 och kol-13 att undersökas, eftersom olika biologiska och geologiska processer lämnar distinkta avtryck i deras inbördes fördelning, och analys av dem kan därför både ge information om det avgående kolets källa, och om hur länge det funnits bundet i marken. Dagens metoder för isotopanalys i fält har svårt att uppnå den rumsliga och tidsmässiga upplösning som krävs för att kunna kartlägga utsläppen. Vi tänker därför tillämpa helt ny teknik – så kallad optogalvanisk spektroskopi – som genom multivariata mätningar kraftigt kan förenkla analysen, och därmed göra tekniken tillgänglig på en nivå där högupplösta mätningar helt plötsligt blir möjlig.Projektet utgör ett sammarbete mellan institutionerna för Teknikvetenskaper och Geovetenskaper på Uppsala universitet och kommer genomföras av Docent Anders Persson, Dr. Marcus Wallin samt en gemensamt handledd doktorand. Projektet planeras pågå under tre år där det första året fokuserar på grundläggande studier, exempelvis av olika ljuskällor lämpliga för fältförhållanden, det andra året undersöker teori och metod för multivariata mätningar av isotopsammansättningen, och det tredje året inriktar sig på att förbereda och testa tekniken i fält.