PACESS - patient-centrerad utvärdering av patienters tillgång till journal via nätet

Tidsperiod: 2017-01-01 till 2019-12-31

Projektledare: Maria Hägglund

Medarbetare: Sabine Koch, Isabella Scandurra

Finansiär: Forte

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 730 000 SEK

I Sverige har vi en unik möjlighet att utforska hur eHälsa kan påverka och förändra vården. I denna studie vill vi utforska hur eHälsotjänster, i synnerhet patienters tillgång till sin journal via nätet, påverkar både vård och egenvård, och hur eHälsa kan användas för att ge patienter verktyg för att bli aktiva deltagare i både sin egen vård och i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Patienters tillgång till sin journal via nätet anses numer ofta som ett viktigt verktyg för patienters delaktighet och aktiva medverkan i sin vård, men vi vill utforska om och i så fall hur dessa e-tjänster faktiskt påverkar vården. Är det patienter som redan är aktiva och delaktiga som  läser journalen medan andra patienter inte får någon nytta av tjänsten? Vi kommer att ta reda på  nyttan av tjänster som journalen via nätet, och hur utformning och användning av tjänsterna bör anpassas för att nå så många som möjligt. För att öka nyttan av eHälsa krävs en fördjupad förståelse för hur införandet av eHälsotjänster påverkar roller, relationer och organisatoriska strukturer på mikro, meso och makro-nivåer i vården. Vi måste förstå hur framtida patienters nya krav på kommunikation och e-tjänster påverkar olika roller i vården och utformningen av framtidens hälso- och sjukvård. Därför är det övergripande syftet att utforska hur tillgång till information och nya eHälsolösningar påverkar patienter och vården.2 arbetspaket är planerade: (1) utvärdering av de journaltjänster för patienter som redan implementerats i svensk hälso- och sjukvård, och (2) deltagande design av innovativa tjänster som möjliggör patienters aktiva deltagande och insyn i vården. Genom hela projektet kommer vi att arbeta fram en teoretisk grund för att förstå och förklara hur implementering av eHälsotjänster påverkar vård och patienter på olika nivåer. Vidare kommer patientcentrerade kvalitetsindikatorer att skapas för att underlätta en unison värdering av införandeprocesser och eHälsotjänster som “Journalen”.