Pedagogiskt IT-stöd för kreativitet i musik och bild för barn och unga med grava funktionsnedsättningar

Tidsperiod: 2015-12-03 till 2016-12-22

Projektledare: Lars Oestreicher

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 375 000 SEK

Syfte och mål: Mumin-projektet har löpt under 2016 med syftet att möjliggöra för barn med grava funktionsnedsättningar att självständigt kunna spela och skapa musik. Vi har arbetat med elektroniska instrument och kontroller, samt synthesisers för att anpassa instrumentet till barnens olika möjligheter. Målet var att varje barn skulle kunna ha roligt vid musikskapandet och även få en känsla av ´jag kan´. Vi anser oss ha nått dessa mål utöver förväntan. Barnen är mycket ivriga att få spela och har vid upprepade tillfällen visat att de vill spela helt på egen hand. Förväntade effekter och resultat: Efter ett år har vi nu inom tidsramen för projektet lyckats skapa en musikstudio som är anpassad för barn med många olika typer av funktionsnedsättningar. Denna studio är idag lämplig för att vidarearbeta till en pedagogisk/terapeutisk produkt, vilket vi hoppas kunna fortsätta med under 2017. Barnen som har haft tillgång till denna musikform har, som förväntats, roligt när de spelar och vill ofta inte sluta inom a givna tidsramen (30 min). De har också upparbetat någon sorts stolthet över sin musik, och visar tydligt att de inte vill ha inblandning från lärare eller assistent. Upplägg och genomförande: Projektet har främst bedrivits i form av direkta studier av barnens interaktion med instrumenten samt åtföljande analys av det material som samlats in via videoinspelning och anteckningar. Studierna har skett under en dag per vecka under hela året, förutom under sommaren, då skolan varit stängd. Varje barn har fått 25 - 30 minuters individuellt avsatt tid för musiken. Studion står färdiguppställd framför barnen och de kan då välja det instrument, som de föredrar. Under deras spelande ingriper vi inte annat än för att t.ex. motverka spasticitet, torka kring munnen, etc.