System för haptikstödd kirurgiplanering (HASP)

Tidsperiod: 2015-04-28 till 2017-03-31

Projektledare: Erik Forsberg

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 1 499 933 SEK

Syfte och mål: Tumörer i käkarna och ansiktsskelettet, liksom komplexa frakturer från trauma, kräver långa och krävande kirurgiska ingrepp. Förbättrad kirurgisk precision kan leda till bättre läkning, funktion och estetik, minskat postoperativt lidande och förkortad rehabiliteringstid, och minskad risk för uppföljningskirurgi. Kortare kirurgitid leder till minskad sjuklighet och förkortad tid till operation, vilket är särskilt viktigt för traumapatienter. Det finns också ett behov av att minska utgifterna för sjukvården genom att förkorta planerings- och operationstiderna. Förväntade effekter och resultat: HASP, the Haptics Assisted Surgery Planning system, låter en kirurg, efter endast minimal träning, att på mindre än en timme färdigställa en pre-operativ, patientspecifik plan för att återställa den skelatala anatomin hos patienter med tumörer i käkarna eller ansiktsskelettet, inklusive kärl-modellering för fibula free-flaps. Resultatet av planeringsprocessen innefattar 3D-beskrivningar av patientspecifika sågguider och fixeringsplattor så att dessa kan framställas in-house, och därigenom avsevärt förkorta tiden till operation. Upplägg och genomförande: Framgången för HASP ligger i användargränssnittet. Medan konventionella kirurgiplaneringssystem använder tvådimensionella interaktionsverktyg, såsom en mus och ett tangentbord, för att utföra i grunden tredimensionella uppgifter, till exempel flytta virtuella benfragment eller implantat, erbjuder HASP en kraftfull kombination av interaktionstekniker: stereografik, head-tracking och haptik. HASP har installerats och testats vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och på Mount Sinai BI i New York. Det har visats på flera konferenser och har blivit genomgående väl mottaget.