GreenIoT: En Energieffektiv IoT-plattform för Öppen Data och Hållbar Utveckling

Tidsperiod: 2015-09-01 till 2017-11-24

Projektledare: Edith Ngai

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 10 000 000 SEK

Syfte och mål: En integrerad lösning med sensorsystem och applikationsplattform för miljöövervakning avsett för offentlig sektor, som möjliggör nya innovationer av tredje part baserat på öppen data. Uppfyllt: En fungerade testbädd för storskalig luftkvalitetsmätning i Uppsala stad med energieffektiv och billig utrustning; En generisk plattform för insamling av sensordata anpassad till offentlig verksamhet där öppna standarder används på alla nivåer i systemet. Förväntade effekter och resultat: Resultat: integrerad lösning för ett miljöövervakningssystem; horisontellt konstruerat system med väldefinierade gränssnitt; GreenIoT-testbädd i Uppsala i rollen som en experimentell plattform. Effekter: Bidra till att göra sensordata tillgängligt för beslutsfattare och medborgare så att de kan ta gröna beslut i sina dagliga liv; Frigöra potentialen i öppet data, möjliggöra tredje part att utveckla nya applikationer; Möjliggöra experimenterande med tredje part för att stimulera innovation. Upplägg och genomförande: Projektarbetet organiserades i sju arbetspaket (“WPs”) med GreenIoT-testbädden i Uppsala i centrum. Vi konstruerade GreenIoT-arkitekturen med understöd av de tekniska resultaten från WP2 (IoT and energy-efficiency), WP3 (IoT and ICN), WP4 (cloud computing for IoT), och WP5 (applications, platforms, and use cases). Detta arrangemang visade sig mycket framgångsrikt för att hantera utmaningarna med driftsättningen av testbädden, eftersom det hjälpte oss att fokusera på det övergripande målet.