Sverige-Korea: Solar Fuel Devices for H2 Generation and CO2 Reduction

Tidsperiod: 2015-01-01 till 2016-12-31

Projektledare: Haining Tian, Tian Haining

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 613 800 SEK

Sverige-Korea: Solar Fuel Devices for H2 Generation and CO2 Reduction