MetaHealth - Ett svenskt kohortsamarbete för att utforska riskfaktorer för ovanliga sjukdomar

Tidsperiod: 2015-01-01 till 2015-12-31

Projektledare: Johan Sundström

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 1 662 000 SEK

Ovanliga sjukdomar är diskriminerade idag. Det har hittills saknats statistisk kraft i enskilda kohortstudier för att undersöka deras orsaker. Men eftersom dessa sjukdomar är systematiskt insamlade i våra nationella sjukvårdsregister, kan vi genom meta-analys av data på individnivå från många svenska kohorter skapa denna möjlighet redan idag. Sverige är ett av mycket få länder där det är möjligt. Vi bygger en infrastruktur, MetaHealth, för att skapa möjlighet att genom samarbete mellan svenska kohortstudier identifiera riskfaktorer för ovanliga sjukdomar. Idag gör vi en pilotstudie av infrastrukturen, där vi hittills samlat in data från 21 kohorter om sammanlagt 1,000,000 personer. Etikprövning, datainsamling, länkning av fem av kohorterna till nationella register och harmonisering av data har hittills tagit 1,500 mantimmar över fyra år och kostat 1,5 miljoner kr, vilket illustrerar svårigheterna med denna typ av samarbete. För att kunna utnyttja de fantastiska data som redan finns i landet och ge Sverige en tätposition inom epidemiologi krävs en väloljad infrastruktur som underlättar kohortsamarbeten. Vi söker detta planeringsbidrag för att kunna slutföra och utvärdera pilotstudien och lansera infrastrukturen.