Cellulär immunaktivering via cirkulerande antikroppar för behandling av kroniska sjukdomar

Tidsperiod: 2014-04-01 till 2017-03-31

Projektledare: Erik Forsberg

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 2 000 000 SEK

Syfte och mål: Projektet syftade initialt till vidareutveckling av en vaccinstrategi samt in vivo proof-of-concept för att använda ett syntetiskt peptidbaserat vaccin för behandling av spridd cancer. Vaccinet bygger på en patenterad peptidsekvens från tetanustoxin som kopplas till de peptider som ska aktivera vårt cellulära immunförsvar. På detta sätt förbättras upptaget och aktiveringen av våra immunceller. Projektet har nu genomgått genomgått PoC studier och alla planer är satta för att gå in i kliniska studier. Förväntade effekter och resultat: Vi har med hjälpa av surrogatsystem identifierat mekanismen bakom teknologin och har identifierat byggstenar som optimerar dess kapacitet. Vi har en läkemedelskandidat som möter ett kliniskt behov identifierat behov. Vi har med hjälp av expertis tagit fram ett toxikologiskt program och är i slutfasen av GMP produktionen, med identifierad stabil produkt, och har tillsammans med konsulter identifierat den regulatoriska vägen i USA och EU. Genom dessa resultat har vi uppvisat PoC och förberett vaccinet för kliniska studier. Upplägg och genomförande: BIOX programmet innebar att ett läkemedelsprojekt, från en akademisk innovation, har tagit klivet in i ett företag med mål att nå patienter. Forskare och entreprenörer samt konsulter har jobbat med att skapa ett vaccin som kan tas in i klinik. Vi har identifierat en konjugeringsmetod för generera stabila GMP konjugat samt jobbat aktivt med att identifiera den regulatoriska vägen framåt och identifierat ett toxprogram samt ett kliniskt program. Vi har attraherat investerare och därmed lyckats attrahera kapital och projektet har inte krävt en industriell partner.