Mot bioteknisk vätgasproduktion genom att kombinera kemi och biologi

Tidsperiod: 2015-01-01 till 2017-12-31

Projektledare: Gustav Berggren

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 4 600 000 SEK

Ett mer storskaligt användande av förnyelsebar energi i vårt samhälle kräver nya lösningar för långtidslagring av energi. I detta sammanhang diskuteras ofta vätgas som en framtida energibärare. Idag begränsas vi dock av vårt beroende av Pt-baserade katalysatorer för både vätgasframställing och förbränning. Å andra sidan katalyseras dessa reaktioner effektivt i naturen av de så kallade hydrogenasenzymerna, som enbart använder sig av enklare metaller (Fe, Ni). Följaktligen har de studerats intensivt som potentiella alternativ till dagens Pt- katalysatorer, men tyvärr har deras användande hämmats av svårigheter i att få tag på stora mängder aktivt enzym. Under mitt förra Formas-finansierade projekt utvecklade jag en metod varigenom [FeFe]-hydrogenas (HydA) kan aktiveras in vitro m.h.a. kemiskt framställda kopior av deras katalytiska kofaktor. Detta projekt syftar till att ta tillvara på denna banbrytande upptäckt och vidare belysa den enzymatiska mekanismen såväl som mognadsprocessen för detta enzym. Samt at