Nanostrukturerade järnbaserade material: nyckeln till integrerade ´superkondensatorbatterier´ för nollutsläpptillämpningar

Tidsperiod: 2015-01-01 till 2017-12-31

Projektledare: Mario Valvo

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 658 000 SEK

Går det att kombinera de fördelaktiga egenskaperna hos Li-jonbatterier (d.v.s. hög energitäthet) med egenskaperna hos superkondensatorer (d.v.s. hög effekttäthet)? Vi vill undersöka nya kombinationer av järnbaserade elektrodkomponenter som en grund för avancerad energilagring i Li-jon batterier med integrerade egenskaper från superkondensatorer. Miljövänliga järnbaserade material har valts för projektet eftersom deras speciella elektrokemiska reaktioner som kan främja både energi- och effekttäthet i framtida system för mer hållbar energilagring, s.k. ´zero-emission´ tillämpningar. Stora tillgångar på järn, kostnadseffektiva produktionsmetoder och möjligheter att processa järn till avancerade funktionella material för energilagring med minimal miljöpåverkan gör materialet attraktivt. I detta sammanhang kommer nanostrukturerade järnföreningar, exempelvis järnoxid och litiumjärnfosfat, användas i kompositelektroder tillverkade på ett miljövänligt sätt tillsammans med vatten och naturliga polymerer, t.ex. cellulo