Anmälan om utnyttjande av återvändarbidrag för beviljade postdoktorsstipendier inom medicin eller natur- och teknikvetenskap

Tidsperiod: 2014-07-01 till 2015-06-30

Projektledare: Magdalena Larfors

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 858 000 SEK

Anmälan om utnyttjande av återvändarbidrag för beviljade postdoktorsstipendier inom medicin eller natur- och teknikvetenskap