Svenska Solenergiplattformen

Tidsperiod: 2013-10-01 till 2014-06-30

Projektledare: Leif Hammarström

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 200 000 SEK

Syfte och mål: Kortsiktigt vill vi samla svensk styrka med VINNOVA:s stöd för att påverka EU:s program Horisont 2020. Långsiktigt söker vi samverkansvinster i forskning och utveckling av företagande, så att Sverige kan vara en ledande kunskaps-, innovations- och företagsnation inom framtidens teknologier för produktion av både solel och solbränslen. Förväntade effekter och resultat: Koordinering av forskargrupperna och företagen inom Plattformen leder till större synlighet för solenergitekniker och -forskning i Sverige. En ökad synlighet och kunskap om solenergi, samt en inhemsk marknad är bra förutsättningar för att få riskkapital för nya företag. Grupper i Plattformen har varit aktiva i AMPEAs (ett s.k. Joint Programme inom EU:s European Energy Research Alliance) styrgrupp för att lägga grund för solbränsleforskning inom H2020. Upplägg och genomförande: Vår Workshop ledde till nya kontakter och att flera företag anslöt sig. Vårt arbete med synlighet inom Sverige kommer att utökas, vilket långsiktigt kan påverka svensk finansiering av forskning, utveckling och företagande inom solenergiområdet. Aktiviteten i EU:s AMPEA- och Photovoltaics-plattformar är långsiktigt riktad mot H2020-utlysningarna 2016-17.