1. Catalogue of the Ethiopic manuscripts of the Gunda Gunde monastery /W. Witakowski 2. Studies in Ethiopian Monasticism: the intellectual legacy of the Stephanites /W. Witakowski

Tidsperiod: 2012-01-01 till 2012-12-31

Projektledare: Witakowski Witold Marek, Witold Marek Witakowski

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 50 000 SEK

Ansökan avser finansiellt stöd för 2 publikationer: 1. Katalogen skall omfatta beskrivning av den samling av 219 handskrifter i Gunda Gundeklostret som jag studerar inom det nuvarande projektet. Detta är en nödvändig förutsättning för vidare forskning i klostrets intellektuella traditioner. Katalogen kommer även att tillgängliggöra samlingen för andra forskare med intressen i andra aspekter av stefaniternas historia. Den kommer även illustreras med reproduktioner av några folion (för paleografisk analys) och med exempel på illumination. 2. Boken kommer att bli projektets slutprodukt. Mot backgrund av den etiopiska monasticismen skall den omfatta en historisk framställning av den specifika monastiska gruppen, stefaniterna. Ett annat kapitel skall försöka svara på frågan: Varför blev stefaniterna förföljda av både kyrkan och kungen. Huvuddelen av boken kommer däremot att omfatta ett studium av den kulturella miljö som klostrets munkar levde och utvecklades intellektuellt i. Denna kommer att studeras genom analyser av innehållet i hela litteratursamlingen. Som ett speciellt tillägg kommer en eller två hittills okända texter att publiceras med översättningar, t ex en abbots vita, samt eventuellt en dogmatisk text (The letter on Faith) om den visar sig innehålla verkligen det som dess titel antyder.