1. Esther Queen of the Jews/Tal Davidovich 2. Surviving Between Anti-Semitism and Judaism/Tal Davidovich

Tidsperiod: 2012-01-01 till 2012-12-31

Projektledare: Tal Davidovich

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 95 000 SEK

Esters karaktär och berättelsen om henne har överlevt under tusentals år inte bara som en del av boken Ester i det Gamla Testamentet (GT) utan har också en regelbundet återkommande plats i judendomens tradition under helgen Purim. Berättelsen handlar om en tidig statligt understödd antisemitisk förintelse av judarna som hindras i sista stund. I det här arbetet studerades hennes karaktär under äldre och modern judisk historia (som avspeglas i litterära verk) och orsakerna till hennes stora betydelse och fortlevande inom judendomen. Arbetet har delats i två delar: den första delen fokuserar på Ester i Biblisk tid. Den andra delen på Ester i modern litteratur, film och teater 1948-2008. Elementen som binder de två delarna är antisemitism och folkets överlevnad inför omgivande hot. Projektet är viktigt eftersom berättelsen om Ester används av det judiska folket från antiken till idag som en spegel, symbol och vägledning under inte minst svåra tider av religiöst förtryck, av pogromer och antisemitism. Den litterära gestalten Ester är en bild av det judiska folket och denna undersökning är den första i sitt slag som använder ett representativt litterärt källmaterial, där karaktären förekommer, både från äldre och modern tid med kopplingen till antisemitism. Det är ett tvärvetenskapligt projekt där tre huvudmetoder har använts (filologisk, litterär och komparativ). Arbetet redovisas med två monografier.