En informations-centrisk IoT-infrastruktur för utsläppsmätning och uthållig trafikplanering

Tidsperiod: 2012-11-19 till 2013-07-12

Projektledare: Edith Ngai

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 625 000 SEK

En informations-centrisk IoT-infrastruktur för utsläppsmätning och uthållig trafikplanering