Förutsättningar för effektiv lokal samverkan i hanteringen av naturhändelser i Sverige

Tidsperiod: 2013-01-01 till 2016-12-31

Projektledare: Daniel Nohrstedt

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 4 035 000 SEK

Samverkan mellan organisationer på lokal nivå lyfts ofta fram som en förutsättning för att mildra klimatförändringens samhällseffekter. Samverkan är särskilt centralt i hanteringen av storskaliga naturhändelser, såsom stormar, översvämningar, och omfattande skogsbränder. Följaktligen finns idag ett brett stöd inom både forskning och praktik för nätverk som den optimala modellen för förvaltning och styrning av samhällets beredskap. Samtidigt varierar samhällets motståndskraft och anpassningsförmåga, då vissa lokala nätverk tycks vara bättre rustade än andra för storskaliga naturhändelser. Projektets syfte är att förklara varför förmågan att hantera naturhändelser (resiliens) skiljer sig åt mellan nätverk på lokal nivå. Projektet söker svar på fyra frågor: (1) hur kan resiliens mot naturhändelser mätas och utvärderas? (2) hur påverkar långsiktig samverkan nätverks förmåga att hantera akuta naturhändelser? (3) under vilka förutsättningar kan nätverk stärka samhällets motståndskraft mot naturhändelser? (4) hur ka