Ett symposium om "restorativa miljöer" som ingår i den 30:e internationella kongressen i psykologi, Kapstaden, Sydafrika, 22-27

Tidsperiod: 2012-05-07 till 2012-12-31

Projektledare: Terry Hartig

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 24 000 SEK

Detta projekt inkluderar ett symposium över temat Restorativa miljöer, som kommer att äga rum under den kommande 30:e internationella kongressen i psykologi i Kapstaden, Sydafrika. Symposiet syftar till att vidga och förstärka ett perspektiv på förhållandet mellan miljö och hälsa som betonar möjligheterna miljöer erbjuder för psykologiska återhämtningsprocesser, såsom exempelvis reduktion av stress. På en praktisk nivå kan återhämtningsperspektivet vägleda olika ansträngningar att säkra och förbättra tillträde till miljöer som kan främja återhämtning, exempelvis genom att bevara och planera urbana grönområden. Genom att ventilera diverse teoretiska, metodologiska och empiriska problem kommer symposiet att hjälpa forskare förbättra arbetet på området. Detta kommer i sin tur att bidra till bättre kunskap om förhållandet mellan miljö och hälsa, samt mer välavvägda miljöåtgärder.