Deltagande i på AAG (Association of American Geographers) årliga konferens 23-28 februari 2012 i New York, USA.

Tidsperiod: 2012-02-06 till 2012-12-31

Projektledare: Katarina Gustafson

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 24 500 SEK

Ansökan avser deltagande i på AAG (Association of American Geographers) årliga konferens 23-28 februari 2012 i New York där jag ska presentera ett paper med titeln Unequal places - unequal time space puzzles? New urban childhoods and children´s health and well-being. Papret är accepterat i sessionen "Children´s health and the built environment".Konferensbidraget är ämnat att publiceras som en första vetenskaplig artikel från en pilotstudie till forskningsprogrammet "Children´s and young people´s well-being, land use and transport".