Deltagande i AAG årliga konferens i New York med egen workshop samt fältarbete i samma stad

Tidsperiod: 2012-02-21 till 2012-12-31

Projektledare: Irene Molina

Medarbetare: Michael Landzelius, Karin Grundström, Kenny Jansson, Sara Westin, Sara Johansson, Ann Rodenstedt

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 90 000 SEK

Ansökan avser att stödja konferensdeltagande med en egen organiserad workshop på The association of American Geographers, AAGs årliga konferens att hållas i New York, 24-28 februari 2012. Forskargruppen bakom ansökan består av sju forskare (en professor, en docent, tre disputerade forskare och två doktorander) som samarbetar kring projektet En planering för segregation? social och etnisk separatism i den svenska staden. Projektet finansieras av Formas med diarienummer 2010-1043. Konferensen samlar årligen fler än fem tusen forskare från hela världen och har en stor akademisk betydelse. Forskargruppen ser detta som ett ypperligt tillfälle att positionera svensk forskning om nya livstilar i bostadsproduktion i Sverige på den internationella arenan. Samtidigt blir det möjligt att uppdatera forskargruppen om de senaste akademiska debatter i de aktuella frågorna internationellt. I anslutning till konferensdeltagandet planerar forskargruppen att utföra en tre dagars fältarbete med besök till grindsamhällen i New York Metropolitan Area samt träffa kollegor från akademiska centra i regionen som sysslar med motsvarande forskning.